Besökare:  [counter]

 

 

 

Brf Stapelbädden 7 - "Varvet" - en pärla vid inloppet till Mälaren

2017-01-19
Ekensbergs varv är beläget i Gröndal, på en udde i Mälaren. Ett tidigare varvs- och industriområde bebyggdes med bostäder i början av 80-talet. Stapelbädden 7 är en av sex bostadsrättsföreningar med tillsammans över 400 lägenheter. 
Du når Ekensbergs varv med buss 133 från Liljeholmen. Med bil kör du västerut till Gröndalsvägens slut.
Till närliggande Liljeholmens centrum med ett 90-tal butiker, restauranger och samhällsservice tar du buss 133 på 7-8 min. Eller promenerar 20 minuter utmed bl a sjön Trekanten. 

småbåtar

 


Viktiga telefonnummer

2017-01-18

Garaget
Vid garagefel och andra frågor som rör garaget:

070-672 70 58  

Portarna
Vid portfel:
072-715 39 44


Kö-listor till P-platser och förråd

2017-01-02
 
P

Idag har föreningen inga lediga platser till garaget, utomhus-parkeringen eller förråd.

 
För att ställa sig i kö kan man lämna en intresse-anmälan, antingen till vårt kansli i Varvseken eller i brevlådan utanför, Gröndalsvägen 190.

Felanmälan gör du enklast hit
2017-01-02
Läcka
NBF Entreprenad AB
Felanmälan dygnet runt:
072-709 9987 (08.00-17.00) 
072-715 3944 (jourtid)
Epost: nbfservice@gmail.com

 

NBF ansvarar för fastighetsservicen

NBF Entreprenad AB är ansvarig för föreningens fastighetsservice. Servicen omfattar sex (6) timmar per vecka och inbegriper rondering och skötsel av fastigheterna, översyn av fastighetens allmänna tekniska status, mottagning av felanmälan samt åtgärd av anmälda fel.
NBF Service åtar sig även att föreslå nödvändiga underhållsarbeten och att ombesörja föreliggande reparationsarbeten. 
Beställning av arbeten utöver vad som regleras i detta avtal kan göras av enskilda medlemmar och hyresgäster. Dessa arbeten direktfaktureras den enskilde lägenhetsinnehavaren. 

"Bättre stadsdel" ger dig senaste nytt om Gröndal
2016-08-22
spårvagna
Nya affärer, nya bostäder, nya byggprojekt.  Vår närmaste omgivning ändras hela tiden.
Här är en länk till "Bättre stadsdel"en nyhetssida på nätet där du kan uppdatera dig om vad som är på gång i vår stadsdel.Byta balkongräcke?
2016-05-14
 
 
Det finns nu möjlighet att bli av med det grova balkongräcke (överliggaren) som i årtionden irriterat alla som vill sitta på balkongen och ha utsikt över omgivningarna.
Beställning kan göras hos vår förvaltare NBF Service med kontor i Varvseken. Kostnad cirka 5 500 kronor

Få dina hyresavier via e-post

2016-05-14
Om du inte redan gjort det, ta chansen och gör ett slag för miljön i det lilla. Du har möjlighet att spara in på pappershanteringen genom att få dina hyresaviser via e-post. Mejla bara din e-postadress till info@delagott.se så kommer avierna i din dator. Mer information finns sedan på avierna.

Gästlägenhet att hyra

2016-02-22
För nytillkomna i föreningen kan vara intressant att veta att det finns möjlighet att hyra en liten lägenhet för den som får gäster och har ont om plats i den egna lägenheten. Gästlägenhetens adress är Gröndalsvägen 161och ägs av vår grannförening Ekensbergs udde. 
Det är en etta med allrum, sovkabin, pentry samt toa och dusch. Gästlägenheten har fyra sovplatser. Kostnaden är 400 kr per natt. Den kan bokas 2 veckor i förväg och hyras max 3 dagar åt gången. En mer utförlig beskrivning och webbformulär för bokning hittar du på www.ekensberg.org.
 
(Klicka på bilden så blir den större och du ser rummen bättre.)

Jag rekommenderar Din Studio

 

 

 

 

 

 Välkommen till
Bostadsrättsföreningen
Stapelbädden 7

                

 E-post:styrelsen@brfstapelbädden7.se

 Kansli: Gröndalsvägen 190, 117 69 Stockholm 

 


STÄDDAGAR 2018
Årets städdagar är 15 april, 3 juni, 19 augusti och 7 oktober.

Vi kommer även att anordna en ”röjardag” den 20 maj för att få bort en del av material som samlats i föreningens förråd. Vi kommer att hyra fordon för bortforsling till återvinningscentral. Du som hjälper till under röjardagen har möjlighet att slänga saker från ditt eget förråd. Mer information kommer.

Klätterväxter vid 196 och 198 kommer att tas bort
De klätterväxter som slingrar sig längs med fasaderna på gården vid 196 och 198 är vackra, men ställer till problem. De leder fukt till väggarna, blir gångvägar för myror och eventuellt även för möss och råttor. Och de har börjat klättra in under taket. Borttagningen kommer att ske under våren. Dock kommer de att lämnas kvar vid pergolan.

Ny skola byggs i Ekensberg
Byggnaden "Rosa dagiset" kommer att rivas och en ny större byggnad "Gräsanden" planeras. Det har varit många protester på den nya byggnaden från grannföreningen Flytdockan då den högre byggnaden dels kommer att skymma utsikten, dels planeringen på att gården skall vändas mot deras fastighet. Medlemmar i vår förening på Ekensbergsvägen 21 och 23, Gröndalsvägen 186, 188 och 196 kan gärna fotografera utsikten från sina lägenheter och skicka bilderna till Annica Burström, SISAB, Box 473 11 Stockholm.
Mer info finns på Varvsekens hemsida.

Tilläggsissolering av vindarna
Inom kort kommer en tilläggsisolering av vindarna att påbörjas för att minska fastighetens värmeförlust. Anslag kommer upp i portarna.

Rengörning av ventilationssystemet
Inom kort kommer även rengöring av vårt ventilationssystem att genomföras. Anslag om det kommer också kommer upp i portarna.

Extra stämma hölls den 7 december
På stämman behandlades två punkter:
Stämman beslutade att införa IMD-el som står för Individuell Mätning och Debitering. En fördel med att ha IMD-el i en bostadsrättsförening är att lägenhetsinnehavarna slipper betala för abonnemang till ett elnät. Man betalar bara för sin egen faktiska elförbrukning från den gemensamma elleverantören. Det betyder en besparing på ca 1200 kr per år för varje hushåll. Vill du veta mer kan du söka information på nätet i avvaktan på information från styrelsen.
Stämman beslutade om den stadgeändring som behövs på grund av ändringar i lagen för ekonomiska föreningar. Det gäller tiden för kallelser till stämmor och avser §14
i våra stadgar. För att ändra stadgarna behövs två beslut och nästa beslut blir på årsstämman 2018
.

 • Högtrycksstvätt i garaget
  Högtryckstvätt är installerad i tvätthallen för att öka servicen till våra hyresgäster.
 • El-bilsladdning
  Antalet el-bilar ökar och vi har till Naturvårdsverket, Klimatklivet, ansökt och beviljats bidrag för att installera laddstolpar. Inom kort kommer installationerna att påbörjas.
 • Miljöstugan
  Vi har konstant problem med felsortering och med att man ställer in produkter som inte hör hemma där. Senast var det stora färgburkar och matrester i en påse tillsammans med glasflaskor. Det är angeläget att vi bara lämnar det som får lämnas och att använda rätt kärl. Vik även ihop kartonger och förpackningar. I miljöstugan har vi satt upp en hylla där hela och användbara saker kan lämnas för att hitta ny ägare/brukare.
 • Ändring av lokal till lägenhet
  Styrelsen har sedan föreningen Doina flyttat in i Varvseken försökt omvandla deras tidigare lokal i Gröndalsvägen 186 1 tr till lägehet, men utan resultat. Vi har fått bygglov, men har inte beviljats startbesked på grund av för litet ljusinsläpp. Nu har vi lämnat in en ny bygglovsansökan för att försöka öka ljusinsläppet med hjälp av en fransk balkong.
 • Vinterns snöröjning
  Föreningen har upphandlat snöröjning av NBF Entreprenad AB, vilket gör att vi vid snöfall kommer att få snöröjning tidigt på morgonen. Tidigare år har vi haft utförare som även haft fler bostadsrätter och det har gjort att vi fått snöröjning enligt ett rullande schema. Därför fick vi ibland röjt först sent på eftermiddagen.
 • Gårdsskötsel till sommaren
  Under nästa sommar kommer föreningen att leja bort gräsklippningen och vattningen på våra gårdar. Vi kommer även att påbörja en renovering av växter och ytor.

   

   

  

Stämma 2017
Torsdagen den 18 maj hölls föreningens årsstämma. Nu finns stämmoprotokollet på vår hemsida under Om föreningen -> Årsmöten.


 

Trevlig städdag den 28 augusti!
Årets tredje städdag bjöd även den på vackert väder och vi var många som deltog i städningen. Vi klippte gräs, rensade ogräs och sorterade cyklar med mera. Och som vanligt avslutades dagen med gemensam grillning. Tack alla ni som var med!

Ekensbergsberättelser
På Facebookgruppen Ekensbergsberättelser samlas berättelser från när varvet blev bostäder fram till idag.

Gå gärna med i gruppen och dela med dig av dina minnen. Planerna är att det ska bli en bok så småning om.
 

 ________________________________________________________________


Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig!

 

Yvonne Strömberg

Ordförande

073-714 08 58 vardagar 18.00–21.00 (helger flexibelt)
yvonne.stromberg@hotmail.com