Garaget

Avtalsvillkoren för p-plats i föreningens garage hittar du här.

Garaget på Gröndalsvägen 200 ägs och drivs av Brf Stapelbädden 7. Avgiften är för närvarande 824 kronor per månad för de som är boende i föreningen. För utomstående är kostnaden 1236 kronor per månad, moms tillkommer.

I garaget finns drygt 220 p-platser. Idag har föreningen inga lediga platser till garaget, utomhus-parkeringen eller förråd. För att ställa sig i kö kan man lämna en intresseanmälan, antingen till vårt kansli i Varvseken eller i brevlådan utanför, Gröndalsvägen 190.

Tillträde till garaget sker genom särskild nyckelbricka som erhålls genom föreningen. Förlorad bricka anmäls och ersätts med en ny mot en mindre kostnad.

Parkeringsutrymmet är enbart avsett för bil/mc och garaget får inte användas för däckförvaring, uppställning av skåp eller annan förvaring. Det är av yttersta vikt att ingen olja spills eller läcker ut på golven då detta förstör det tätskikt som lagts. Inget oljebyte får heller ske i garaget.

Elbilplatser

BRF Stapelbädden 7 har tecknat avtal om 36 nya laddplatser i garaget som beräknas vara
klara 1 december 2021.
I samband med detta ersätts våra sex befintliga laddplatser mot nya med samma typ och
avtal.
Tjänster som tillhandahålls genom det nya avtalet
 • Alltid uppkopplad laddstation
 • Lastbalanserad
 • Senaste mjukvaran i laddstation
 • Portal för statistik
 • Kundtjänst dygnet runt, året runt
 • Låsfunktion med laddkort
 • Debitering av el via laddkort
Kostnaderna för att hyra en garageplats med laddstation kommer att bli för medlemmar ett
tillägg till garageplatsen med 300 kr i månaden och för icke medlemmar ett tillägg med 400 kr
i månaden plus moms. För el debiteras faktisk förbrukning med 1,50 kr inklusive moms per
kWh och ett belopp på 40 kr inklusive moms per månad. Eventuell prisjustering kommer att
ske två gånger om året beroende på föreningens inköpspris av el. Hyresgästerna betalar med
ett betalkort vid tankning. Betalning för elen går till Eways AB som sedan skickar intäkterna
för den faktiska elförbrukningen till BRF Stapelbädden 7.
 
Intresseanmälan till elbilplats i garaget lämnas till kansliet.
 
För ytterligare information kontakta Edwin Bron tfn: 070-172 70 60, E-post: bron.edwin@gmail.com
När det gäller tekniska frågor som t. ex laddeffekt och lastbalansering kontakta Mucki Heyman tfn:
070-311 26 71, E-post: mucki.heyman@gmail.com
 

Ansökan om elbilplats i garaget kan lämnas i föreningens brevlåda, eller e-post: bron.edwin@gmail.com eller per post till BRF Stapelbädden 7, Gröndalsvägen 190, 117 69 Stockholm

 

Ordningsregler för garaget

Den som inte följer ordningsreglerna enligt nedan och enligt avtal riskerar att få sitt hyresavtal uppsagt

 • Enligt avtal får bara ett fordon vara uppställt per parkeringsplats
 • Fordon får bara vara uppställt på anvisad parkeringsplats
 • Inga föremål, t.ex däck eller städutrustning, får finnas på parkeringsplatsen eller i dess närhet
 • Ej trafikdugliga fordon får inte vara uppställda på parkeringsplatsen
 • Om fordon läcker olja ska skydd för golvet anbringas
 • Vid in- och utpassage ska dörrstängning kontrolleras
 • När städning är påkallat ska parkeringsplatsen vara tom
 • Bara den som hyr parkeringsplats får tvätta sitt/sina fordon i tvättdelen
 • Skräp, cigarettfimpar och snus får inte kastas på golvet
 • I soptunnorna vid tvättdelen får inte material som kan sopsorteras kastas, t.ex. plastdunkar, större kartonger o.s.v.
 • Alla med hyresavtal ska ha lämnat kontaktuppgifter till hyresvärden, BRF Stapelbädden 7

Ordningsregler för tvätthall

 • Invändig städning av bil görs bara i vänstra tvätthallen.
 • Inga hjulskiften får göras i garaget, domkraften trycker hål i underlaget.
 • Endast miljömärkta kemikalier får användas, svanen etc.
 • Bilar får ej parkeras i tvätthallarna.
 • Bilar/batterier får ej laddas i tvätthallen.

Om du ser konstigheter i tvätthallen maila gärna styrelsen om vad du såg och tidpunkt. Vi kan då gå in i övervakningskamerornas arkiv och kolla upp händelsen.


Parkeringsplatser

Stapelbädden 7 disponerar ett antal parkeringsplatser som kan hyras. De är belägna vid Gröndalsvägen 212 och vid vår garageinfart, Gröndalsvägen 200. I första hand tilldelas p-platserna de boende i Brf Stapelbädden 7. Avgiften är för närvarande 400 kronor per månad för de som är boende i föreningen. För utomstående läggs moms på beloppet.

Gästparkering

Ett begränsat antal betalplatser finns vid Ekensbergsvägen 21–23. Kostnad: 10 kronor/timme eller 50 kronor/dygn.