HANTERING AV AVFALL OCH BYGGSOPOR

Byggmaterial och avfall får inte förvaras eller tillfälligt placeras i trapphus. Det får heller ej förvaras utanför eller i anslutning till entréer eller på gården.

Byggavfall får ej slängas i miljöstugan.

Big Bags eller annat byggavfall får inte kvarstå längre än nödvändigt eller över helgdagar. Den bostadsrättsinnehavare som bekostar renoveringen ansvarar även för att ovanstående efterföljs. I annat fall kan ansvarig bostadsrättsinnehavare komma att faktureras 5000 kr.

Om renovering kräver användning av container så skall denna container vara av modell "stängd" och dörrar/luckor ska hållas låsta nattetid.

Föreslagen plats för Big Bags är uppe vid lilla parkeringen vid innergården.