STAPELBÄDDEN 7, ett sjönära boende vid Mälaren


 
Bostadsrättsföreningen  Stapelbädden 7 ligger på Ekensbergs gamla varvsområde i Gröndal.
Föreningen består av 148 lägenheter och 5 lokaler. Lägenheterna är fördelade på 5 vinkelhus mellan 4 och 6 våningar höga. 
Husen är byggda i gult tegel och huskropparna varierar i höjd med anpassning till terrängen. De är också placerade att så många lägenheter som möjligt har utsikt mot vattnet och samtidigt vara orienterade mot söder. Brutna husformer, stora balkonger och terrasseringar mellan husen har använts för att skapa rum och gårdar med lekplatser och grönytor.
Adresserna som ingår i Stapelbädden 7 är Ekensbergsvägen 21-23 och Gröndalsvägen 186-212.
Byggnadsår för föreningens fastighet är 1982. Fastigheten är delvis ombyggd 1993-1994. Under 2014 omvandlades det som tidigare var ett Dagcenter på cirka 1100 kvadratmeter till 14 nya bostadsrätter.
Arkitekt: Lars Bryde Arkitektkontor.

                                                                               *******

 

Innergårdar med utrymme för lek och avkoppling.
Gårdarna har nya planteringar, bänkar och grillar.
Lägenheterna har stora balkonger och sjöutsikt.
Om vårarna blommar gårdarna.
Vita huset, tidigare en träffpunkt, nu Brf.
Vila vid vattnet.
 1